SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁ SPRZEDAŻY
i KONTRAKTOWANIA

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 436, (012) 64 68 188
 
Lipiec 2024
ndpnwtśr  cz pt so
 
  8 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31  

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
DZIAŁ SPRZEDAŻY
i KONTRAKTOWANIA

 
znalezionych: 62  poz.
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
DK/2/KM/2024
 
2024-07-08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii w tym badań histopatologicznych oraz cytologicznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DK/1/KM/2024
 wynik
2024-06-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych, polegających na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań radiologicznych w oparciu o teleradiologię polegającą na opisywaniu badań obrazowych (RTG-badań rentgenowskich, TK-tomografii komputerowej ,MR - rezonansu) przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/3/KM/2024
 wynik
2024-02-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/2/KM/2024
 wynik
2024-02-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/1/KM/2024
 wynik
2024-01-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (III dyżurny) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/15/KM/2023
 wynik
2023-12-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Chirurgii Plastycznej Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej (MCOP) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/14/KM/2023
 wynik
2023-12-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej zabiegów plazmaferezy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/13/KM/2023
 wynik
2023-12-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki anestezjologiczne oraz techników w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej (HBO) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/12/KM/2023
 wynik
2023-12-21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi pielęgniarskiej i lekarskiej zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej i zabiegów plazmaferezy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/11/KM/2023
 wynik
2023-12-21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/10/KM/2023
 wynik
2023-12-13 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarki anestezjologiczne, położne, instrumentariuszki oraz techników w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DK/9/KM/2023
 wynik
2023-12-11 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.
 
DP/9/KM/2023
 wynik
2023-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarki anestezjologiczne, położne, instrumentariuszki, techników oraz ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/8/KM/2023
 wynik
2023-09-26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/7/KM/2023
 wynik
2023-09-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DK/8/KM/2023
 wynik
2023-08-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
DP/5E/KM/2023
 wynik
2023-08-17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. dla Oddziału Otolaryngologii
 
DP/5D/KM/2023
 unieważnienie
2023-08-14 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
 
DK/6/KM/2023
 wynik
2023-08-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej polegających na wykonywaniu badań pośmiertnych, zwanych dalej badaniami obejmujące badania makroskopowe, pobranie wycinków do badania mikroskopowego oraz ocenę mikroskopową preparatów wraz z końcowym protokołem sekcyjnym (Zadanie I) oraz w zakresie przechowywania zwłok (Zadanie II) zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/6/KM/2023
 wynik
2023-07-21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DK/5/KM/2023
 wynik
2023-07-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii w tym badań histologicznych oraz cytologicznych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o
 
DK/4/KM/2023
 wynik
2023-07-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii, w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych, genetycznych w diagnostyce raka piersi, zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DK/3/KM/2023
 odwołanie
2023-07-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/5/KM/2023
 wynik
2023-06-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DK/2/KM/2023
 wynik
2023-05-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DK/1/KM/2023
 wynik
2023-05-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych, genetycznych w diagnostyce raka piersi zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/3/KM/2023
 wynik
2023-04-18 Konkurs ofert na stacjonarne, ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i pielęgniarkę w ramach badań przesiewowych raka jelita grubego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/15/KM/2022
 wynik
2022-12-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/14/KM/2022
 wynik
2022-12-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej zabiegów plazmaferezy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/13/KM/2022
 wynik
2022-12-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/12/KM/2022
 wynik
2022-12-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/11/KM/2022
 wynik
2022-12-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/10/KM/2022
 wynik
2022-12-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym wraz z Poradnią Hematologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/9/KM/2022
 wynik
2022-12-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej (MCOP) Szpital Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/8/KM/2022
 unieważnienie
2022-10-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala
 
DP/7/KM/2022
 wynik
2022-10-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala
 
DP/6/KM/2022
 wynik
2022-09-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
DP/5/KM/2022
 wynik
2022-09-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
DP/4a/KM/2022
 wynik
2022-07-22 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Szpitala
 
DP/4/KM/2022
 unieważnienie
2022-07-19 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Szpitala
 
DP/3/KM/2022
 wynik
2022-07-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym i Poradni Hematologicznej Szpitala.
 
DP/2/KM/2022
 wynik
2022-05-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o
 
DP/1/KM/2022
 wynik
2022-05-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/11/KM/2021-3
 wynik
2021-12-13 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka)
 
DP/14/KM/2021
 wynik
2021-12-09 Konkurs ofert w zakresie obsługi lekarskiej zabiegów plazmaferezy i laukaferezy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym oraz na rzecz innych oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/11/KM/2021-2
 unieważnienie
2021-12-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka)
 
DP/13/KM/2021
 odwołanie
2021-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, sanitariuszy oraz ratowników w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/12/KM/2021
 wynik
2021-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, sanitariuszy oraz ratowników w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/11/KM/2021
 wynik
2021-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników i pielęgniarki anestezjologiczne, w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/10/KM/2021
 wynik
2021-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, techników, pielęgniarki anestezjologiczne, instrumentariuszki, ratowników w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/9/KM/2021
 wynik
2021-11-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/8/KM/2021
 unieważnienie
2021-09-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań immunofenotypowych, molekularnych, toksykologicznych, immunodiagnostycznych w rodzajach i ilościach, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/8/KM/2021
 unieważnienie
2021-09-06 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań immunofenotypowych, molekularnych, toksykologicznych, immunodiagnostycznych w rodzajach i ilościach, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/7/KM/2021
 wynik
2021-08-04 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych i przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/7/KM/2021
 unieważnienie
2021-07-28 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/3/KM/2021
 unieważnienie
2021-07-02 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 
DP/4a/KM/2021
 unieważnienie
2021-07-02 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 
DP/6/KM/2021
 wynik
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/5/KM/2021
 wynik
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/4/KM/2021
 wynik
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/3/KM/2021
 unieważnienie
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/2/KM/2021
 wynik
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Oddziale Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).