SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 355
 
Maj 2024
ndpnwtśr  cz pt so
 
  6 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

 
znalezionych: 968 na 10 stronach
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Poprzednia strona
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
ORG.I.4240-69/2024
 
2024-05-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-66/2024
 wynik
2024-04-08 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-42/2024
 wynik
2024-03-06 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (sumarycznie 232 godziny miesięcznie) przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-33/2024
 wynik
2024-03-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi i Pracowniami przynależącymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-34/2024
 wynik
2024-03-06 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-38/2024
 wynik
2024-03-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika fizjoterapii oraz wykonywanie czynności administracyjnych w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-25/2024
 wynik
2024-03-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-30/24
 wynik
2024-03-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pobierania krwi przez pielęgniarkę w Punkcie Pobierania Materiału Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-31/2024
 wynik
2024-03-01 Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy rezydentów pracujących pod nadzorem lekarza specjalisty w Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o.
 
ORG.I.4240-23/2024
 wynik
2024-02-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-21/2024
 wynik
2024-02-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym dla Pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym oraz po Alloplastyce Stawu Kolanowego i Biodrowego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-20/2024
 wynik
2024-02-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-11/2024
 wynik
2024-02-02 konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez diagnostę laboratoryjnego w zakresie badań cytogenetycznych wraz z wykonywaniem badań FISH w Pracowni Cytogenetyki i Biologii Molekularnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 
ORG.I.4240-18/2024
 wynik
2024-02-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę terapii uzależnień w Poradni leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 
ORG.I.4240-14/2024
 wynik
2024-01-05 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną / pielęgniarza anestezjologicznego w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-13/2024
 wynik
2024-01-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale i Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-8/2024
 
2024-01-05 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-5/2024
 unieważnienie
2024-01-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych oraz dyżurów endoskopowych „pod telefonem” w Zakładzie Endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-4/2024
 wynik
2024-01-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 położne w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-6/24
 wynik
2024-01-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o..
 
ORG.I.4240-3/2024
 wynik
2024-01-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób zakaźnych oraz koordynację Ośrodkiem Zwalczania Zakażeń Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-2/2024
 wynik
2024-01-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-1/2024
 wynik
2024-01-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-197/2023
 wynik
2023-12-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i koordynację prawidłowego udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-192/2023
 wynik
2023-12-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-198/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz koordynację i zapewnienie prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 
ORG.I.4240-196/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pobierania krwi przez 3 pielęgniarki w Punkcie Pobierania Materiału Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-189/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę I stopnia pulmonologa w Zakładzie Opieki Długoterminowej obejmujących także pacjentów wentylowanych mechanicznie w Makowie Podhalańskim przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-188/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Zakładzie Opieki Długoterminowej obejmujących także pacjentów wentylowanych mechanicznie w Makowie Podhalańskim przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-187/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przez lekarza medycyny w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-186/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie przez lekarza specjalistę anestezjologii w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-185/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych w wymiarach 200,200,160,120 godzin miesięcznie dla jednego lekarza w Zakładzie Opieki Długoterminowej obejmujących także pacjentów wentylowanych mechanicznie w Makowie Podhalańskim przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-183/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii i koordynacje prawidłowego udzielania świadczeń w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi i Pracowniami przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi.
 
ORG.I.4240-167/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika RTG w zakresie wykonywania badań mammograficznych, w tym badań połączonych z biopsją piersi w Pracowni Mammografii w ramach Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi
 
ORG.I.4240-182/2023
 wynik
2023-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-181/2023
 wynik
2023-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-180/2023
 wynik
2023-12-04 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez neurologopede w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG. I. 4240 – 179/2023
 wynik
2023-12-04 konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez optometrystę w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-178/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwie pielęgniarki instrumentariuszki/ dwóch pielęgniarzy instrumentariuszy(w wymiarach 100, 190 godzin miesięcznie dla jednej pielęgniarki/jednego pielęgniarza) w Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-177/2023
 wynik
2023-12-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-135/2023
 wynik
2023-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi i Pracowniami przynależącymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-134/2023
 wynik
2023-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi i Pracowniami przynależącymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-133/2023
 wynik
2023-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy poprzez wykonywanie Echa serca w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, pacjentom Oddziału Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-132/2023
 wynik
2023-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-131/2023
 wynik
2023-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń konsultacji badań z zakresu cytogenetyki onkohematologicznej przez diagnostę laboratoryjnego - specjalistę laboratoryjnej genetyki medycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-130/2023
 wynik
2023-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń konsultacji i oceny badań z zakresu biologii molekularnej w tym sekwencjonowanie NGS przez diagnostę laboratoryjnego - specjalistę laboratoryjnej genetyki medycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-175/2023
 wynik
2023-11-30 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w sumarycznym wymiarze 724 godziny miesięcznie, w Zespole Anestezjologicznym Szpitala
 
ORG.I.4240-174/2023
 unieważnienie
2023-11-30 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 pielęgniarki w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej Szpitala
 
ORG.I.4240-176/2023
 wynik
2023-11-30 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu
 
ORG.I.4240-171/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (średnio 145.000 pkt. rozliczeniowych z NFZ miesięcznie) w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-170/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (średnio 70.000 pkt. rozliczeniowych z NFZ miesięcznie) w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-169/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w wymiarze 160 godz. miesięcznie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-168/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii w Oddziale Urologii oraz w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-172/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (średnio 70.000 pkt. rozliczeniowych z NFZ miesięcznie) w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-173/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz koordynację i zapewnienie prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-156/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni Mammografii oraz w Pracowni USG Piersi w ramach Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi
 
ORG.I.4240-155/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-154/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii oraz pełnienie funkcji koordynatora fizjoterapii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-153/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy w trakcie specjalizacji w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-152/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 lekarzy specjalistów w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-151/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 3 lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań prenatalnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-150/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-149/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-148/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-147/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej/ Pracowni Urodynamiki
 
ORG.I.4240-146/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-145/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-144/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-143/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 7 lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-142/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz koordynacja konsyliów DILO w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-141/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania badań prenatalnych polegających na ocenie genetycznej płodu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-140/2023
 unieważnienie
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych w Zakładzie Endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-139/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Dermatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-138/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Poradni Logopedycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-137/2023
 wynik
2023-11-30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-163/2023
 wynik
2023-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurochirurgii
 
ORG.I.4240-162/2023
 wynik
2023-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie torakochirurgii
 
ORG.I.4240-161/2023
 wynik
2023-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 5 pielęgniarek (średnio 30 godzin/m-c przez 1 pielęgniarkę) w Poradni Radioterapii Szpitala
 
ORG.I.4240-157/2023
 wynik
2023-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-158/2023
 wynik
2023-11-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez trzech psychoterapeutów lub osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-159/2023
 wynik
2023-11-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch psychoterapeutów lub psychologów będących w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-165/2023
 wynik
2023-11-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w pracowni MRI w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-166/2023
 wynik
2023-11-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizyka medycznego w zakresie wykonywania TK tętnic wieńcowych serca, MRI serca oraz sprawowanie nadzoru nad jakością wykonywanych badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-160/2023
 wynik
2023-11-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego
 
ORG.I.4240-121/2023
 wynik
2023-11-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. nr sprawy ORG.I. 4240 – 121/2023
 
ORG.I.4240-120/2023
 wynik
2023-11-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. nr sprawy ORG.I. 4240 – 120/2023
 
ORG.I.4240-111/2023
 wynik
2023-09-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-110/2023
 wynik
2023-09-26 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w Ośrodku Zwalczania Zakażeń Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-102/2023
 wynik
2023-09-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni Mammografii oraz w Pracowni USG Piersi w ramach Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-99/2023
 wynik
2023-08-21 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 
ORG.I.4240-98/2023
 
2023-08-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Małopolskim Centrum Oparzeniowo Plastycznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 96/2023
 wynik
2023-08-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o
 
ORG.I.4240-93/2023
 wynik
2023-08-02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia superwizji w Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-92/2023
 wynik
2023-07-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch psychologów/psychoterapeutów w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-87/2023
 wynik
2023-07-03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o.”
 
ORG.I. 4240–85/2023
 wynik
2023-07-03 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (sumarycznie 300 godzin miesięcznie) przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-82/2023
 wynik
2023-06-29 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-81/2023
 wynik
2023-06-23 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o
 
ORG.I.4240-74/2023
 wynik
2023-06-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie udzielania porad lekarskich w warunkach domowych na obszarze Krakowa – Nowa Huta
 
ORG.I.4240-72/2023
 wynik
2023-06-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.