SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 210, (012) 64 68 958
 
Czerwiec 2023
ndpnwtśr  cz pt so
   1   2 
10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  

Dostawy Usługi Roboty
budo
wlane
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

 
znalezionych: 3132 na 32 stronach
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21     Poprzednia strona
Numer
sprawy
Z dniaTypPrzedmiot zamówienia
137/ZP/2023
 
2023-06-02Roboty budowlane MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU RADIOTERAPII
 
133/ZP/2023
 
2023-06-02Dostawy DOSTARCZANIE DIALIZATÓW I AKCESORIÓW DO TECHNIK NERKOZASTĘPCZYCH WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU APARATÓW DO CIĄGŁYCH TECHNIK NERKOZASTĘPCZYCH
 
124/ZP/2023
 
2023-06-01Usługi NAJEM ANALIZATORA DO AUTOMATYCZNEJ OCENY PARAMETRU OB BEZPOŚREDNIO Z PROBÓWEK DO MORFOLOGII KRWI POBRANYCH NA EDTA
 
132/ZP/2023
 
2023-05-31Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW ROŻNYCH WG 3 PAKIETÓW
 
135/ZP/2023
 
2023-05-30Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 3 PAKIETÓW
 
119/ZP/2023
 
2023-05-26Dostawy DOSTARCZENIE APARATU CBCT
 
138/ZP/2023
 
2023-05-25Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
121/ZP/2023
 
2023-05-23Dostawy DOSTARCZANIE SUROWCÓW RECEPTUROWYCH WG 4 PAKIETÓW
 
125/ZP/2023
 
2023-05-19Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 3 PAKIETÓW
 
114/ZP/2023
 
2023-05-18Dostawy DOSTARCZANIE PREPARATÓW WISKOELASTYCZNYCH
 
129/ZP/2023
 unieważnienie
2023-05-17Usługi USŁUGA WYKONYWANIA OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKÓW I INSTALACJI OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
128/ZP/2023
 
2023-05-17Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 11 PAKIETÓW
 
126/ZP/2023
 
2023-05-16Dostawy Dostarczanie leków różnych wg 15 pakietów
 
122/ZP/2023
 
2023-05-16Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH I ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO
 
117/ZP/2023
 
2023-05-15Dostawy Dostarczanie preparatów do żywienia pozajelitowego dojelitowego i doustnego.
 
120/ZP/2023
 
2023-05-15Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH ORAZ PROGRAMÓW LEKOWYCH
 
116/ZP/2023
 
2023-05-15Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
118/ZP/2023
 
2023-05-15Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 29 PAKIETÓW
 
109/ZP/2023
 
2023-05-12Dostawy DOSTARCZANIE PŁYNÓW INFUZYJNYCH
 
110/ZP/2023
 
2023-05-12Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
111/ZP/2023
 
2023-05-12Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH, IMPLANTÓW ZAKOTWICZONYCH W KOŚCI I IMPLANTÓW SŁUCHOWYCH ORAZ PROCESORÓW DŹWIĘKU
 
123/ZP/2023
 
2023-05-12Dostawy DOSTARCZANIE JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WG 12 PAKIETÓW
 
112/ZP/2023
 wynik
2023-05-11Dostawy NAJEM GENERATORA HYBRYDOWEGO
 
108/ZP/2023
 unieważnienie
2023-05-08Usługi USŁUGA WYKONYWANIA OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKÓW I INSTALACJI OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
115/ZP/2023
 wynik
2023-05-08Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW TECHNICZNO - GOSPODARCZYCH
 
87/ZP/2023
 
2023-05-02Dostawy DOSTARCZANIE TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH I OSADU MOCZU ORAZ DOSTARCZANIE TESTÓW PASKOWYCH DO OZNACZEŃ FIZYKOCHEMICZNYCH MOCZU DO APARATU, KTÓRY JEST WŁASNOŚCIĄ SZPITALA.
 
107/ZP/2023
 wynik
2023-04-28Dostawy DOSTAWA CZUJNIKÓW DO POMIARU GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA WRAZ Z NAJMEM MONITORÓW GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA
 
104/ZP/2023
 
2023-04-28Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 68 PAKIETÓW
 
102/ZP/2023
 unieważnienie
2023-04-28Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 5 PAKIETÓW
 
106/ZP/2023
 wynik
2023-04-27Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH
 
105/ZP/2023
 
2023-04-27Usługi PRZEGLĄDY TECHNICZNE APARATURY MEDYCZNEJ WG 90 PAKIETÓW
 
113/ZP2023
 unieważnienie
2023-04-27Dostawy ROZBUDOWA SYSTEMU PARKINGOWEGO REGULUJĄCEGO DOJAZD DO MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE WEWNĘTRZNYM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
99/ZP/2023
 wynik
2023-04-24Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH
 
97/ZP/2023
 
2023-04-21Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 5 PAKIETÓW
 
101/ZP/2023
 
2023-04-21Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH WG 3 PAKIETÓW
 
96/ZP/2023
 
2023-04-21Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
92/ZP/2023
 wynik
2023-04-17Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
100/ZP/2023
 wynik
2023-04-13Dostawy DOSTARCZENIE DEFIBRYLATORA AED
 
98/ZP/2023
 
2023-04-13Dostawy DOSTARCZANIE SUROWCÓW RECEPTUROWYCH WG 7 PAKIETÓW
 
94/ZP/2023
 
2023-04-13Dostawy Dostarczanie leków różnych wg 6 pakietów
 
80/ZP/2023
 wynik
2023-04-13Usługi USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ - 21 PAKIETÓW
 
95/ZP/2023
 wynik
2023-04-12Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
67/zp/2023
 
2023-04-11Dostawy DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM APARATU DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM ORAZ DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO SZYBKIEGO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI Z DODATNICH POSIEWÓW KRWI
 
88/ZP/2023
 
2023-04-12Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH DO URS WRAZ Z NAJMEM PRZETWORNIKA OBRAZU DO URS
 
72/ZP/2023
 
2023-04-11Dostawy Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i środków dezynfekcyjnych do Centralnej Sterylizatorni wraz z najmem systemu centralnego dozowania środków wg 6 pakietów
 
82/ZP/2023
 wynik
2023-04-06Dostawy DOSTARCZANIE POLYVIDONUM IODINATUM
 
91/ZP/2023
 unieważnienie
2023-04-06Dostawy DOSTAWA CZUJNIKÓW DO POMIARU GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA WRAZ Z NAJMEM MONITORÓW GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA
 
89/ZP/2023
 wynik
2023-04-06Usługi USŁUGA WYKONYWANIA OKRESOWYCH KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH WRAZ Z CZYSZCZENIEM W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. L. RYDYGIERA SP. Z O.O. I W ZOD W MAKOWIE PODHALAŃSKIM WG 2 PAKIETÓW.
 
71/ZP/2023
 unieważnienie
2023-04-06Dostawy ROZBUDOWA SYSTEMU PARKINGOWEGO REGULUJĄCEGO DOJAZD DO MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE WEWNĘTRZNYM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
81/ZP/2023
 wynik
2023-04-05Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH
 
90/ZP/2023
 wynik
2023-04-04Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
84/ZP/2023
 unieważnienie
2023-04-04Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH
 
75/ZP/2023
 
2023-03-31Usługi Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych (szpitalnych)
 
85/ZP/2023
 wynik
2023-03-30Dostawy DOSTARCZENIE MASEK CHIRURGICZNYCH
 
86/ZP/2023
 unieważnienie
2023-03-30Dostawy DOSTARCZENIE DEFIBRYLATORA AED
 
76/ZP/2023
 wynik
2023-03-29Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW WG 3 PAKIETÓW
 
77/ZP/2023
 wynik
2023-03-28Dostawy Dostarczanie implantów do zespoleń kości i zaopatrzenia złamań przezkrętarzowych kości udowej.
 
74/ZP/2023
 wynik
2023-03-28Dostawy DOSTARCZANIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH
 
83/ZP/2023
 wynik
2023-03-27Dostawy DOSTARCZENIE PISTOLETÓW DO MYCIA I OSUSZANIA
 
79/ZP/2023
 wynik
2023-03-27Dostawy DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ DO APARATU BD FACslyric
 
70/ZP/2023
 wynik
2023-03-24Roboty budowlane MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ SANITARIATÓW W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
61/ZP/2023
 wynik
2023-03-23Usługi USŁUGA PRZEGLĄDÓW POGWARANCYJNYCH KOMORY HIPERBARYCZNEJ
 
73/ZP/2023
 
2023-03-23Usługi USŁUGA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z PEŁNYM POKRYCIEM CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI TOMOGRAFU INGENUITY CT 128 I STACJI TECHNIKA FIRMY PHILIPS
 
66/ZP/2023
 wynik
2023-03-22Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 7 PAKIETÓW
 
63/ZP/2023
 
2023-03-21Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH
 
64/ZP/2023
 wynik
2023-03-17Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 2 PAKIETÓW
 
60/ZP/2023
 wynik
2023-03-16Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ WRAZ Z NAJMEM SYSTEMU DO BIOPSJI PIERSI
 
62/ZP/2023
 wynik
2023-03-16Dostawy Dostarczanie leków różnych wg 9 pakietów
 
69/ZP/2023
 wynik
2023-03-16Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH NIESTERYLNYCH WG 7 PAKIETÓW
 
68/ZP/2023
 wynik
2023-03-13Dostawy DOSTARCZENIE LAMPY TERAPEUTYCZNEJ DO TERAPII ŚWIATŁEM SPOLARYZOWANYM ZE STATYWEM
 
58/ZP/2023
 wynik
2023-03-10Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH
 
28/ZP/2023
 wynik
2023-03-10Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 4 PAKIETÓW W TYM DOSTARCZANIE DESFLURANUM WRAZ Z NAJMEM PAROWNIKÓW
 
50/ZP/2023
 wynik
2023-03-07Roboty budowlane ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA DOSTOSOWANIU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I PRZEBUDOWIE SZACHTU Z WYMIANĄ ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO – WINDY NA WINDĘ TOWAROWO-OSOBOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
 
54/ZP/2023
 wynik
2023-03-07Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH
 
59/ZP/2023
 wynik
2023-03-02Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 6 PAKIETÓW
 
57/ZP/2023
 wynik
2023-02-27Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
56/ZP/2023
 wynik
2023-02-23Dostawy DOSTARCZENIE LODÓWKI FARMACEUTYCZNEJ
 
31/ZP/2023
 unieważnienie
2023-02-23Usługi USŁUGA PRZEGLĄDÓW POGWARANCYJNYCH KOMORY HIPERBARYCZNEJ
 
20/ZP/2023
 wynik
2023-02-23Dostawy DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM.
 
49/ZP/2023
 wynik
2023-02-22Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 3 PAKIETÓW
 
35/ZP/2023
 wynik
2023-02-20Usługi CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO – PRZEWÓZ PACJENTÓW W STANIE NIE ZAGRAŻAJĄCYM ŻYCIU I ZDROWIU ORAZ MATERIAŁÓW I BADAŃ
 
48/ZP/2023
 wynik
2023-02-17Dostawy Dostarczanie gwoździ do zespoleń złamań kości oraz cementu kostnego
 
46/ZP/2023
 wynik
2023-02-17Dostawy DOSTARCZANIE LEKU ELOTUZUMABUM
 
47/ZP/2023
 
2023-02-17Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 2 PAKIETÓW
 
51/ZP/2023
 wynik
2023-02-15Roboty budowlane WYKONANIE INSTALACJI UKŁADU WODY LODOWEJ DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
42/ZP/2023
 wynik
2023-02-14Dostawy Dostarczanie leków różnych wg 20 pakietów
 
43/ZP/2023
 wynik
2023-02-13Dostawy Dostarczanie leków różnych wg 4 pakietów
 
27/ZP/2023
 wynik
2023-02-13Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 5 PAKIETÓW
 
38/ZP/2023
 wynik
2023-02-10Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 11 PAKIETÓW
 
44/ZP/2023
 wynik
2023-02-10Dostawy Dostarczanie surowców recepturowych wg 2 pakietów – Hydrogenii peroxydum
 
37/ZP/2023
 unieważnienie
2023-02-09Dostawy DOSTARCZENIE LODÓWKI FARMACEUTYCZNEJ
 
36/ZP/2023
 wynik
2023-02-09Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 3 PAKIETÓW
 
45/ZP/2023
 wynik
2023-02-08Roboty budowlane MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM DZIENNYM
 
39/ZP/2023
 wynik
2023-02-08Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 2 PAKIETÓW
 
40/ZP/2023
 odwołanie
2023-02-08Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 64 PAKIETÓW
 
41/ZP/2023
 wynik
2023-02-06Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH
 
32/ZP/2023
 wynik
2023-02-03Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 9 PAKIETÓW
 
29/ZP/2023
 wynik
2023-02-03Usługi ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU MEDYCZNEGO (KARETKA DO PRZEWOZÓW PACJENTÓW W STANIE CIĘŻKIM, W TYM NOWORODKÓW) PACJENTÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
19/ZP/2023
 wynik
2023-02-02Dostawy DOSTARCZANIE KLAWIATUR I MYSZY KOMPUTEROWYCH
 
34/ZP/2023
 wynik
2023-02-02Usługi USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ – STERYLIZATORA GAZOWEGO