SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 210, (012) 64 68 958
 
Maj 2023
ndpnwtśr  cz pt so
   2 
  8 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31  

Dostawy Usługi Roboty
budo
wlane
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

 
znalezionych: 26  poz.
Numer
sprawy
Z dniaTypPrzedmiot zamówienia
107/ZP/2023
 wynik
2023-04-28Dostawy DOSTAWA CZUJNIKÓW DO POMIARU GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA WRAZ Z NAJMEM MONITORÓW GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA
 
104/ZP/2023
 
2023-04-28Dostawy DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 68 PAKIETÓW
 
102/ZP/2023
 unieważnienie
2023-04-28Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 5 PAKIETÓW
 
106/ZP/2023
 wynik
2023-04-27Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH
 
105/ZP/2023
 
2023-04-27Usługi PRZEGLĄDY TECHNICZNE APARATURY MEDYCZNEJ WG 90 PAKIETÓW
 
113/ZP2023
 unieważnienie
2023-04-27Dostawy ROZBUDOWA SYSTEMU PARKINGOWEGO REGULUJĄCEGO DOJAZD DO MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE WEWNĘTRZNYM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
99/ZP/2023
 wynik
2023-04-24Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH
 
97/ZP/2023
 
2023-04-21Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 5 PAKIETÓW
 
101/ZP/2023
 
2023-04-21Dostawy DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH WG 3 PAKIETÓW
 
96/ZP/2023
 
2023-04-21Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
92/ZP/2023
 wynik
2023-04-17Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
100/ZP/2023
 wynik
2023-04-13Dostawy DOSTARCZENIE DEFIBRYLATORA AED
 
98/ZP/2023
 
2023-04-13Dostawy DOSTARCZANIE SUROWCÓW RECEPTUROWYCH WG 7 PAKIETÓW
 
94/ZP/2023
 
2023-04-13Dostawy Dostarczanie leków różnych wg 6 pakietów
 
80/ZP/2023
 wynik
2023-04-13Usługi USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ - 21 PAKIETÓW
 
95/ZP/2023
 wynik
2023-04-12Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 4 PAKIETÓW
 
67/zp/2023
 
2023-04-11Dostawy DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z NAJMEM APARATU DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM ORAZ DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO SZYBKIEGO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI Z DODATNICH POSIEWÓW KRWI
 
88/ZP/2023
 
2023-04-12Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH DO URS WRAZ Z NAJMEM PRZETWORNIKA OBRAZU DO URS
 
72/ZP/2023
 
2023-04-11Dostawy Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i środków dezynfekcyjnych do Centralnej Sterylizatorni wraz z najmem systemu centralnego dozowania środków wg 6 pakietów
 
82/ZP/2023
 wynik
2023-04-06Dostawy DOSTARCZANIE POLYVIDONUM IODINATUM
 
91/ZP/2023
 unieważnienie
2023-04-06Dostawy DOSTAWA CZUJNIKÓW DO POMIARU GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA WRAZ Z NAJMEM MONITORÓW GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA
 
89/ZP/2023
 wynik
2023-04-06Usługi USŁUGA WYKONYWANIA OKRESOWYCH KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH WRAZ Z CZYSZCZENIEM W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. L. RYDYGIERA SP. Z O.O. I W ZOD W MAKOWIE PODHALAŃSKIM WG 2 PAKIETÓW.
 
71/ZP/2023
 unieważnienie
2023-04-06Dostawy ROZBUDOWA SYSTEMU PARKINGOWEGO REGULUJĄCEGO DOJAZD DO MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE WEWNĘTRZNYM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
81/ZP/2023
 wynik
2023-04-05Dostawy DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH
 
90/ZP/2023
 wynik
2023-04-04Dostawy DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
84/ZP/2023
 unieważnienie
2023-04-04Dostawy DOSTARCZANIE IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH