SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁ SPRZEDAŻY
i KONTRAKTOWANIA

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 436, (012) 64 68 188
 
Czerwiec 2023
ndpnwtśr  cz pt so
 
10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
DZIAŁ SPRZEDAŻY
i KONTRAKTOWANIA

 
znalezionych: 38  poz.
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
DK/2/KM/2023
 wynik
2023-05-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DK/1/KM/2023
 wynik
2023-05-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych, genetycznych w diagnostyce raka piersi zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/3/KM/2023
 wynik
2023-04-18 Konkurs ofert na stacjonarne, ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i pielęgniarkę w ramach badań przesiewowych raka jelita grubego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/15/KM/2022
 wynik
2022-12-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/14/KM/2022
 wynik
2022-12-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi lekarskiej zabiegów plazmaferezy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/13/KM/2022
 wynik
2022-12-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Hematologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/12/KM/2022
 wynik
2022-12-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/11/KM/2022
 wynik
2022-12-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/10/KM/2022
 wynik
2022-12-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym wraz z Poradnią Hematologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/9/KM/2022
 wynik
2022-12-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej (MCOP) Szpital Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/8/KM/2022
 unieważnienie
2022-10-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala
 
DP/7/KM/2022
 wynik
2022-10-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala
 
DP/6/KM/2022
 wynik
2022-09-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
DP/5/KM/2022
 wynik
2022-09-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
DP/4a/KM/2022
 wynik
2022-07-22 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Szpitala
 
DP/4/KM/2022
 unieważnienie
2022-07-19 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Szpitala
 
DP/3/KM/2022
 wynik
2022-07-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym i Poradni Hematologicznej Szpitala.
 
DP/2/KM/2022
 wynik
2022-05-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o
 
DP/1/KM/2022
 wynik
2022-05-10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych diagnostycznych histopatologicznych, cytologicznych zabezpieczające funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/11/KM/2021-3
 wynik
2021-12-13 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka)
 
DP/14/KM/2021
 wynik
2021-12-09 Konkurs ofert w zakresie obsługi lekarskiej zabiegów plazmaferezy i laukaferezy w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym oraz na rzecz innych oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
DP/11/KM/2021-2
 unieważnienie
2021-12-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka)
 
DP/13/KM/2021
 odwołanie
2021-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, sanitariuszy oraz ratowników w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/12/KM/2021
 wynik
2021-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, sanitariuszy oraz ratowników w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/11/KM/2021
 wynik
2021-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników i pielęgniarki anestezjologiczne, w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/10/KM/2021
 wynik
2021-11-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, techników, pielęgniarki anestezjologiczne, instrumentariuszki, ratowników w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/9/KM/2021
 wynik
2021-11-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w oddziałach szpitalnych/ zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/8/KM/2021
 unieważnienie
2021-09-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań immunofenotypowych, molekularnych, toksykologicznych, immunodiagnostycznych w rodzajach i ilościach, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/8/KM/2021
 unieważnienie
2021-09-06 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań immunofenotypowych, molekularnych, toksykologicznych, immunodiagnostycznych w rodzajach i ilościach, zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/7/KM/2021
 wynik
2021-08-04 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych i przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/7/KM/2021
 unieważnienie
2021-07-28 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pośmiertnych przechowywania zwłok zabezpieczających funkcję i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
DP/3/KM/2021
 unieważnienie
2021-07-02 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 
DP/4a/KM/2021
 unieważnienie
2021-07-02 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 
DP/6/KM/2021
 wynik
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/5/KM/2021
 wynik
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/4/KM/2021
 wynik
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych, zakładach i innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/3/KM/2021
 unieważnienie
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).
 
DP/2/KM/2021
 wynik
2021-06-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz Oddziale Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Spółka).