SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64 68 355
 
Czerwiec 2023
ndpnwtśr  cz pt so
 
10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  

Pokaż ogłoszenia
wszystkie
aktualne
zakończone
 
 

ARCHIWUM
SEKCJA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

 
znalezionych: 866 na 9 stronach
    1  2  3  4  5  6  7  8  9     Poprzednia strona
Numer
sprawy
Z dniaPrzedmiot zamówienia
ORG.I. 4240–70/2023
 
2023-05-29 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 13 lekarzy specjalistów w zakresie radioterapii onkologicznej lub onkologii klinicznej, (w wymiarze łącznie, średnio 64 godziny miesięcznie dla jednego lekarza) w Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-69 /2023
 
2023-05-29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 osoby z uprawnieniami terapeuty środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o.
 
ORG.I.4240-67/2023
 
2023-05-16 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni w Kocmyrzowie Luborzycy będącą jednostką Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-66/2023
 
2023-05-15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. przez psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub będącego w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
 
ORG.I.4240-65/2023
 
2023-05-15 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej w Przychodni Lekarskiej w Kocmyrzowie-Luborzycy będącą jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-64/2023
 
2023-05-15 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Przychodni Lekarskiej w Kocmyrzowie-Luborzycy będącą jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I. 4240 – 63/2023
 wynik
2023-05-12 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie Okulistyki w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-58/2023
 wynik
2023-04-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w ramach „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego” w Zakładzie Endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–52/2023
 wynik
2023-03-31 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (średnio 140 godzin miesięcznie) przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-49/2023
 unieważnienie
2023-03-24 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w Przychodni POZ w Kocmyrzowie-Luborzycy będącą jednostką Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-36/2023
 wynik
2023-03-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-45/2023
 wynik
2023-03-09 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi i Pracowniami przynależącymi strukturalnie w/w Oddziałowi.
 
ORG.I.4240-44/2023
 wynik
2023-03-09 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy medycyny (w wymiarach 100, 70 godz. miesięcznie dla jednego lekarza) w Przychodni Lekarskiej w Kocmyrzowie-Luborzycy będącą jednostką Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-41/2023
 wynik
2023-03-06 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-40/2023
 wynik
2023-03-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 
ORG.I.4240-39/2023
 wynik
2023-03-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika fizjoterapii oraz wykonywanie czynności administracyjnych w Zakładzie Rehabilitacji
 
ORG.I. 4240–34/2023
 wynik
2023-02-24 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (sumarycznie 224 godzin miesięcznie) przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-29/2023
 wynik
2023-02-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 23/2023
 wynik
2023-02-09 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I. 4240 – 24/2023
 wynik
2023-02-09 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o
 
ORG.I. 4240–22/2023
 wynik
2023-02-09 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz koordynację i zapewnienie prawidłowego udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o
 
ORG.I.4240-25/2023
 wynik
2023-02-07 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę terapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-19/2023
 wynik
2023-02-07 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo - twarzowej w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-21/2023
 wynik
2023-02-02 Konkurs na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240–18/2023
 wynik
2023-01-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-16/2023
 wynik
2023-01-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa będącego w trakcje szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-13/2023
 wynik
2023-01-31 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-12/2023
 wynik
2023-01-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 
ORG.I.4240-10/2023
 wynik
2023-01-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–7/2023
 wynik
2023-01-12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-5/2023
 wynik
2023-01-04 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–2/2023
 wynik
2023-01-02 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną / pielęgniarza anestezjologicznego w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240–1/2023
 wynik
2023-01-02 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (sumarycznie 612 godzin miesięcznie) przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–202/2022
 wynik
2022-12-28 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez trzech psychologów/psychoterapeutów w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-198/22
 unieważnienie
2022-12-22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi i Pracowniami przynależącymi strukturalnie w/w Oddziałowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-196/2022
 wynik
2022-12-20 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz koordynację i zapewnienie prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-195/2022
 wynik
2022-12-20 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-193/2022
 wynik
2022-12-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-191/2022
 wynik
2022-12-19 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwie pielęgniarki instrumentariuszki/ dwóch pielęgniarzy instrumentariuszy (w wymiarach 120, 190 godzin miesięcznie dla jednej pielęgniarki/jednego pielęgniarza) w Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–192/2022
 wynik
2022-12-16 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240–190/2022
 unieważnienie
2022-12-14 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dziewięciu lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (w wymiarach: 32, 32, 64, 64, 64, 82, 82, 96, 96 godzin miesięcznie / dla jednego lekarza) w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-189/2022
 wynik
2022-12-07 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii oraz koordynację i zapewnienie prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, udzielanie komercyjnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologii i Poradni Otolaryngologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-188/2022
 wynik
2022-12-06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz pełnienie funkcji Kierownika - Koordynatora merytorycznego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-186/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-185/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących również pacjentów wentylowanych mechanicznie przez lekarza medycyny w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.
 
ORG.I.4240-184/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń z zakresu mikrobiologii w Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o.
 
ORG.I.4240-183/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu cytometrii przepływowej i wprowadzenia nowych badań z zakresu cytometrii przepływowej.
 
ORG.I.4240-182/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie konsultacji i wprowadzenia badań z zakresu biologii molekularnej (sekwencjonowanie NGS).
 
ORG.I.4240-181/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy poprzez wykonywanie Echa serca w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, pacjentom Oddziału Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o.
 
ORG.I.4240-180/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-179/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy neurologów lub lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii, w godzinach popołudniowych w Poradni Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-178/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi i Pracowniami przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240/177/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu wraz z Przyszpitalnymi Poradniami Specjalistycznymi i Pracowniami przynależnymi strukturalnie w/w Oddziałowi w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I.4240-176/2022
 unieważnienie
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-175/2022
 unieważnienie
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz koordynację i zapewnienie prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG. I. 4240 – 174/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 
ORG.I. 4240 – 123/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez optometrystę w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-173/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 osoby z uprawnieniami terapeuty środowiskowego w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-172/2022
 wynik
2022-12-05 Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w pracowni MRI w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-171/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-170/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia superwizji w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-169/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez sześciu psychologów/psychoterapeutów w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-168/2022
 wynik
2022-12-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez sześciu psychologów/psychoterapeutów w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-167/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 lekarzy specjalistów w Oddziale Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-166/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Neonatologii oraz pełnienie funkcji Ordynatora Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-165/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika RTG w zakresie wykonywania badań mammograficznych, w tym badań połączonych z biopsją piersi w Pracowni Mammografii w ramach Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-164/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni Mammografii oraz w Pracowni USG Piersi w ramach Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-163/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni Mammografii oraz w Pracowni USG Piersi w ramach Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-162/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-161/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań prenatalnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-160/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-159/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-158/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej/Pracowni Urodynamiki Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-157/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-156/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-155/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-154/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 8 lekarzy specjalistów w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-153/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-152/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ginekologii onkologicznej oraz koordynacja konsyliów DILO w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-151/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania badań prenatalnych polegających na ocenie genetycznej płodu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-150/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii oraz pełnienie funkcji koordynatora fizjoterapii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-149/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-148/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Dermatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-147/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Poradni Logopedycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-146/2022
 wynik
2022-12-01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych w Zakładzie Endoskopii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–142/2022
 wynik
2022-11-28 konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki pielęgniarskiej (5 pielęgniarek/pielęgniarzy) w Poradni Radioterapii Szpitala
 
ORG.I. 4240–141/2022
 wynik
2022-11-28 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–140/2022
 wynik
2022-11-28 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę, w dziedzinie torakochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–139/2022
 wynik
2022-11-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–138/2022
 unieważnienie
2022-11-28 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
ORG.I. 4240–137/2022
 unieważnienie
2022-11-28 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (w wymiarach: 32, 32, 64, 64, 64, 82, 82, 96, 96 godzin miesięcznie / dla jednego lekarza) przez dziewięciu lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zespole Anestezjologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-130/2022
 wynik
2022-11-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w Przychodni Lekarskiej w Kocmyrzowie-Luborzycy będącą jednostką Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–133/2022
 wynik
2022-11-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–132/2022
 wynik
2022-11-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–131/2022
 wynik
2022-11-28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240–126/2022
 unieważnienie
2022-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwie pielęgniarki instrumentariuszki/ dwóch pielęgniarzy instrumentariuszy (w wymiarach 120, 190 godzin miesięcznie dla jednej pielęgniarki/jednego pielęgniarza) w Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-129/2022
 wynik
2022-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez trzech lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii (w wymiarach 100, 60 godz. miesięcznie dla jednego lekarza) w Poradni Lekarza POZ Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I.4240-124/2022
 wynik
2022-11-25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.
 
ORG.I. 4240 – 120/2022
 wynik
2022-11-03 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistyki oraz w Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
 
ORG.I.4240-117/2022
 wynik
2022-10-05 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną oraz udzielanie świadczeń z zakresu programu badań prenatalnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.